Kaizen - System sugestii pracowniczych

Projektowanie i wdrożenie w organizacji

OPIS SZKOLENIA
Warsztaty System Sugestii Pracowniczych to kompleksowe podejście do tworzenia Systemu Sugestii Pracowniczych. Zawierają szereg inspirujących dla uczestników elementów: Case Study, ćwiczenia kreatywne, a przede wszystkim przeprowadzają przez proces tworzenia systemu sugestii dopasowanego do potrzeb organizacji.
Efektem warsztatu jest plan działań wdrożenia systemu w organizacji w oparciu o liczne pomysły wygenerowane przez uczestników. 

DLA KOGO

Osoby zainteresowane wdrożeniem systemu sugestii w organizacji


KORZYŚCI
 • Poznanie ścieżki wdrożenia systemu sugestii w organizacji,
 • Zapoznanie się przykładami wdrożenia w innych firmach,
 • Stworzenie ramowego planu wdrożenia w swojej organizacji,
 • Inspiracja do rozwoju systemu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:4 grudnia 2018
Miejsce: Poznań
Cena: 750 zł + VAT/osobę 
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA
 • Case Study Programu Kaizen w innych organizacjach – inspiracja na rozpoczęcie warsztatów,
 • Wyznaczenie celu uruchomienia programu,
 • Stworzenie głównych założeń dla programu,
 • Opracowanie metod zbierania pomysłów wśród pracowników,
 • Stworzenie systemu oceny wniosków (komisja, zakres oceny, metody weryfikacji wniosków, etc),
 • Metody wdrażania zgłoszonych wniosków (odpowiedzialności, samodzielna realizacja, etc),
 • Wygenerowanie propozycji nagradzania pracowników,
 • Ustalenie kanałów komunikacji (promocji) programu w organizacji,
 • Opracowanie wstępnego regulaminu programu,
 • Stworzenie systemu informacji zwrotnej do pracowników (status pomysłu, nagrody, etc.),
 • Doskonalenie Programu – działania jakie należy podjąć, aby program nie upadł,
 • Taktyczny plan wdrożenia systemu w organizacji.