Scrum

Zwinne zarządzanie projektami

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie prezentuje Uczestnikom technikę planowania i realizacji przedsięwzięć woparciu o metodę SCRUM.
Zakres szkolenia obejmuje nie tylko elementy teoretyczne, ale skupia się również na praktycznym poznaniu i wykorzystaniu zwinnego podejścia do projektów. Przedstawione zostaną praktyczne metody pracy zwiększające efektywność zespołów projektowych.

DLA KOGO

 • Kierowników 
 • Specjalistów 
 • Menedżerów i liderów wszystkich szczebli zarządzania
 • Członków zespołów projektowych

KORZYŚCI
 • Zrozumienie zwinnego podejścia do projektów,
 • Poznanie zasad, ról, faz, korzyści i ograniczeń stosowania SCRUM w projektach,
 • Rozszerzenie umiejętności zwinnego zarządzania projektem,
 • Poprawienie organizacji pracy, produktywności zespołu oraz jego zaangażowania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 23 października 2018
Miejsce: Poznań
Cena: 750 zł + VAT/osobę 
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA
 • Geneza i zasady SCRUM
 • Role w projektach prowadzonych metodą SCRUM
 • Elementy procesu wytwarzania w SCRUM
 • Spotkania w ramach cyklu SCRUM
 • Ćwiczenie podsumowujące
 • Obawy projektowe
 • Wady i zalety SCRUM
 • SCRUMowe zakończenie warsztatu