Problem Solving

OPIS SZKOLENIA
W każdej firmie zdarzają się problemy które pomimo wielu działań wracają w sposób nieoczekiwany powodując nie małą frustracje. Niekiedy zdarza się, że pracownicy mierzą się z problemami w pojedynkę. Czy może być inaczej? Tak, trzeba tylko zaangażować zespół i wyposażyć go w odpowiednią metodę
i narzędzia. Trwałe rozwiązanie problemu jest podstawą do dalszego rozwoju.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają proces rozwiązywania problemów począwszy od opisu stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po generowanie rozwiązań i wprowadzanie trwałych zmian w procesie. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie zajęć uczestnicy wcielają się w role członków zespołu projektowego mającego na celu analizę przyczyn źródłowych pewnej katastrofy przechodząc przez cały proces Root Cause Analysis (RCA).

DLA KOGO
 • Specjaliści ds. jakości
 • Inżynierowie procesu
 • Specjaliści i liderzy Lean
 • Team Leaderzy
 • Kierownicy
 • Managerowie
KORZYŚCI 
 • Nabycie praktycznych umiejętności analizy przyczyn źródłowych
 • Poznanie metod rozwiązywanie problemów
 • Definiowanie celów metodą SMARTER
 • Inspirujące ćwiczenia i warsztatowa forma 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 21-22 marca 2018
Miejsce: Poznań
Cena: 1000 zł + VAT/osobę
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA
 • Koncepcja analizy przyczyn źródłowych i usystematyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Analiza stanu obecnego
 • Definiowanie przyczyn źródłowych
 • Generowanie rozwiązań
 • Utrzymanie trwałości wdrażanych rozwiązań