Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą A3

skuteczne narzędzie rozwoju organizacji

OPIS SZKOLENIA
A3 to więcej niż raport – to sposób myślenia i działania!
Jest sprawdzoną metodą, która chroni nas przed pułapką zbyt szybkiego
przechodzenia do rozwiązań.
A3 jest inwestycją, którą zawsze się opłaca. Metoda, która jest symbolem organizacji
uczących się.

DLA KOGO
 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

KORZYŚCI
 • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności posługiwania się raportem A3
 • Przećwiczenie narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów
 • Praca warsztatowa z możliwością wymiany wniosków i doświadczeń
  • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania problemów
  • Nabycie umiejętności posługiwania się raportem A3
  • Przećwiczenie narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów
  • Praca warsztatowa z możliwością wymiany wniosków i doświadczeń


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 18.10.2018
Miejsce: Poznań
Cena: 700 zł + VAT/osobę 
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA
 • Czym jest problem
 • Gdzie tkwi potencjał
 • Co to jest A3
 • Kiedy stosujemy raport A3
 • Cykl Deminga
 • Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • Raport A3