Lean Expert

KORZYŚCI

Dla firmy:

 • Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania narzędzi Lean w obszarach produkcyjnych, biurowych i usługowych
 • Zrealizowane 2 projekty doskonalące procesy w ramach programu Lean Expert
 • Minimum 10 000 zł oszczędności z projektu finalnego

Dla uczestnika:
 • Trenerzy – praktycy Lean z wieloletnim doświadczeniem
 • Kameralna grupa szkoleniowa (do 12 osób)
 • Realizacja projektów doskonalących przy wsparciu mentora Perfectus Group
 • 8 dni warsztatowych realizowanych w firmach
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i trenerami
 • Nabycie praktycznych umiejętności doskonalenia procesów

Warunki Certyfikacji:


 • Przeprowadzenie projektu doskonalącego przy wykorzystaniu metody A3 i analizy przyczyn źródłowych po 4 module szkoleniowym
 • Przeprowadzenie finalnego projektu doskonalącego z zastosowaniem narzędzi Lean i przynoszącego oszczędności dla firmy w skali roku na poziomie min. 10 000 zł
 • Min 80% obecności na szkoleniach
 • Obrona projektu doskonalącego na poziomie min. 80%

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: kwiecień - grudzień 2018
Miejsce: Poznań
Cena: do 9 marca - 6 000 zł netto + VAT/osoba
od 10 marca - 7 000 zł netto + VAT/osoba
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM:

Zazd 1
– Wprowadzenie do Lean Management (16 godz.)

Zjazd 2
– Problem Solving + Metoda A3 (16 godz.)

Zjazd 3
– Metoda 5S – organizacja wydajnego stanowiska pracy (16 godz.)

Zjazd 4
– Praca standaryzowana (8 godz.)
– Skuteczny instruktaż pracownika wg metody TWI (8 godz.)

Zjazd 5
– Zarządzanie projektami doskonalącymi (8 godz.)
– Zarządzanie zmianą (8 godz.)

Zjazd 6
– Mapowanie Strumienia Wartości (16 godz.)

Zjazd 7
– Program Kaizen w organizacji (8 godz.)
– Kaizen Event (8 godz.)

Zjazd 8
– Lean Leadership (8 godz.)
– Case Day – obrona projektów doskonalących (8 godz.

Zjazd 9 (płatny dodatkowo 800 zł)
– Daily Performance Management (8 godz.)
– Toyota Kata (8 godz.)