Excel w codziennej pracy

Zarządzanie i analizowanie danych przy pomocy MS Excel

OPIS SZKOLENIA
Umiejętność odnajdowania i analizy zjawisk w dużych zbiorach danych to konieczność we współczesnym świecie. Sprawne przetwarzanie danych pozwala podejmować skuteczne decyzje. Szkolenie pokaże Ci praktyczne zastosowanie excela w pracy, przygotowanie, analizę i interpretację dużej ilości danych, aż po ich wizualizację.

DLA KOGO

Osoby odpowiedzialne za:

 • Analizę i przetwarzanie danych
 • Planowanie
 • Kontroling operacyjny i marketingowy

KORZYŚCI
 • Poznanie zasad projektowania
 • Automatyzacja procesów
 • Wzrost produktywności
 • Nabycie praktycznej umiejętności budowania tablic i wykresów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 20 listopada 2018
Miejsce: Poznań
Sprzęt: na szkolenie przychodzimy z własnym komputerem i zainstalowanym co najmniej MS Excel 2013
Cena: 750 zł + VAT/osobę 
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA
 • Podstawowe umiejętności ułatwiające pracę
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Agregacja danych z różnych źródeł
 • Opracowywanie dużej ilości danych
 • Automatyzacja pracy
 • Tabele przestawne
 • Tworzenie dashboardów
 • Prezentacja danych, posługiwanie się wykresami
 • Interaktywna wizualizacja danych