Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Poznań

Szeroka oferta studiów podyplomowych obejmuje:

Lean Services

Atuty kierunku Lean Services realizowanego na Uczelni Łazarskiego to:

W programie studiów duży nacisk położono na zdefiniowanie klienta i prawidłowe rozpoznanie jego potrzeb.

Narzędzia Lean dostosowane do administracji i usług.

Studia prowadzone są przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz wymianę wiedzy opartą na doświadczeniu.

Metodologia prowadzenia zajęć bazuje na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu popartego przykładami z wdrożeń.

Układ programu wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia metodyki Lean ćwiczone w małych grupach, a następnie w drugiej fazie przekazuje miękkie umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w trakcie wdrażania zmiany.