Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Poznań

Szeroka oferta studiów podyplomowych obejmuje:

Lean Management

Celem studiów realizowanych na Uczelni Łazarskiego jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Główne atuty tego kierunku to:

Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy.

Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean.

Założeniem prowadzących jest dostarczenie studentom oprócz wiedzy konkretnych umiejętności odnośnie użycia narzędzi Lean. Dlatego po każdych zajęciach studenci będą w stanie samodzielnie używać narzędzi Lean w praktyce

Okazją do nauki przez doświadczenie są projekty realizowane w czasie studiów. W trakcie zajęć podsumowujących projekty jest okazja do wymiany wiedzy na ich temat i zdobycia szerszej perspektywy