Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Lean Services

Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach usługowych, biurach i administracji za pomocą metodyki Lean. Umożliwia to osiągnięcie zadowolenia klienta i poprawę wyników biznesowych.

Korzyści
Studia prowadzone są przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz wymianę wiedzy opartą na doświadczeniu. Metodologia prowadzenia zajęć bazuje na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu popartego przykładami z wdrożeń. Ważnym elementem studiów są wizyty w firmach umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach. Układ programu wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia metodyki Lean ćwiczone w małych grupach, a następnie w drugiej fazie przekazuje miękkie umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w trakcie wdrażania zmiany.

Warszawa

Studia realizowane są na renomowanej Uczelni Łazarskiego
w ramach Akademii Zarządzania Procesowego.