Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:



100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Lean Manager

Celem kierunku jest rozwijanie kompetencji menadżerskich, które wspierają wdrożenie i utrzymanie Lean w przedsiębiorstwach.

Studia adresowane są do średniej i wyższej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, wdrażających, bądź funkcjonujących wg zasad Lean Management.

W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się m.in. Hoshin Kanri, Toyota Kata, Kaikaku, Lean Leadership, SPC czy Zarządzanie Zmianą.

Warszawa

Studia realizowane są na renomowanej Uczelni Łazarskiego
w ramach Akademii Zarządzania Procesowego.