Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Lean Management

Studia podyplomowe Lean Management realizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu to ogromna dawka praktyki Lean! Każdy 2-dniowy zjazd poświęcony jest konkretnym narzędziom i prowadzony jest przez jednego trenera. W trakcie 2 semestrów studiów uczestnicy mają więc aż 10 dwudniowych szkoleń z zakresu narzędzi Lean.

Kierunek ten ukończyło już ponad 100 absolwentów.

Warszawa

Studia realizowane są na renomowanej Uczelni Łazarskiego
w ramach Akademii Zarządzania Procesowego.