Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Six Sigma Green Belt

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem.

Zajęcia dotyczące DMAIC prowadzone są przez osoby z certyfikatem Black Belt.

Kadra to osoby z różnych branż (zarówno produkcji jak i usług), zajmujące się zawodowo doskonaleniem procesów i organizacji. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Six Sigma.

Warszawa

Studia realizowane są na renomowanej Uczelni Łazarskiego
w ramach Akademii Zarządzania Procesowego.